ابتدا برنامه های مورد نظر را انتخاب سپس نام کاربری مشتری خود را وارد و سپس چک باکس آخر را بزنید
شماره رزرو شما تنها درصورتی که پرداخت توسط بانک تایید شود فعال می شود
نام برنامه | نوع برنامه | شناسه (id) | قیمت (Rials) | سایز (MB) | راهنما
-----
testpack (rar)A00010000.75?..
-----
vnPlotterpack (rar)1002500006.49?..
-----
LiftLinepack (rar)1012000007.66?..
-----
LongitudinalTrimTrianglePlotterpack (rar)1022000000.53?..
-----
      
نام کاربری مشتری:
رمز عبور: ثبت نام
 
                                                
با شرایط سایت موافقم و اطلاعات مشتری را تایید می کنم